Thương hiệu của Trung Nam

In

Sản phẩm Chất lượng của Trung Nam được khẳng định trên thị trường thông qua 2 dòng sản phẩm chính (Bột mì và Bột cám)  với các Thương hiệu chủ yếu bao gồm:

 

Hình mẫu sản phẩm 1

Hình mẫu sản phẩm 2

Hình mẫu sản phẩm 3

 

 

 

Hình mẫu sản phẩm 4

Hình mẫu sản phẩm 5

Hình mẫu sản phẩm 6

 

Tham khảo mục Sản phẩm

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 30 Tháng 9 2010 15:40 )