Trung Nam JSC

    Tiếng Việt ( Vietnamese )English (United Kingdom)

Bran

Cám loại 2

There are no translations available.

 
 Chỉ tiêu chất lượng: Protid  :  14,19%

Lipid  :  3,92%

Tinh bột  :   28,64%

Xơ thô  :  9,86%

Độ ẩm (max): 11,20%

 Qui cách đóng bao:  50 kg
 Nguyên liệu sử dụng:  Lúa mì nhập khẩu từ các nước Australia, Mỹ, Châu Âu...
 Công dụng:  Dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi
 

Cám loại 1

There are no translations available.

 
 Chỉ tiêu chất lượng: Protid  :  16,64%

Lipid  :  3,92%

Tinh bột  :   28,64%

Xơ thô  :  8,97%

Độ ẩm (max): 11,72%

 Qui cách đóng bao:  50 kg
 Nguyên liệu sử dụng:  Lúa mì nhập khẩu từ các nước Australia, Mỹ, Châu Âu...
 Công dụng:  Dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi
 
You are here: