Trung Nam JSC

    Tiếng Việt ( Vietnamese )English (United Kingdom)

Wheat Flour

Bột Mì A1

There are no translations available.

Tên ản phẩm: Bột Mì A1
Quy cách: 40 Kg/bao
Công dụng

Thích hợp chế biến các loại bánh mì

Chỉ tiêu chất lượng: -  Protein: 11% - 14%
-  Tro: 0.6% max
-  Độ ẩm: 14% max
-  Wet gluten: 29% - 30%
   
 

Bột Mì Con Voi

There are no translations available.

Tên ản phẩm: Bột Mì con voi
Quy cách: 40 Kg/bao
Công dụng

Thức ăn cho tôm, thủy sản

Chỉ tiêu chất lượng: -  Protein: 11% - 14%
-  Tro: 0.8% - 1%
-  Độ ẩm: 14% max
-  Wet gluten: 32% - 38%
   
 

Bột Mì VF2

There are no translations available.

Tên sản phẩm: Bột Mì VF2
Quy cách: 40 Kg/bao
Công dụng:

Dùng làm mì ăn liền.

Chỉ tiêu chất lượng: - Protein: 9% - 10%
- Tro: 0.55%
- Độ ẩm: 14% max
Wet gluten: 28% - 29%
   
 

Bột Mì AAA Vàng

There are no translations available.

Tên sản phẩm: Bột Mì AAA vàng
Quy cách: 25 Kg/bao
Công dụng: Thích hợp chế biến các loại bánh bao, bánh bông lan
Chỉ tiêu chất lượng: -  Protein: 9%
- Tro: 0.44% max
- Độ ẩm: 14% max
Wet gluten: 27% -28%
   
 
Page 2 of 3
You are here: