Trung Nam JSC

    Tiếng Việt ( Vietnamese )English (United Kingdom)

Phát triển cùng cộng đồng

Email In PDF.

Trong năm qua, đồng hành với các hoạt động sản xuất và kinh doanh tại nội bộ công ty, Trung Nam luôn thể hiện thiện chí và tấm lòng của toàn thể Công ty với các hoạt động xã hội trong phạm vi tại Bình Dương nói riêng và toàn đất nước Việt Nam nói chung bằng các hoạt động mang tính sẻ chia chủ yếu về mặt tinh thần qua các hoạt động bước đầu như:

- Tham gia tài trợ Chương trình ca nhạc Bay đến Ước mơ 8 (Do VTV tổ chức).

- Thăm và tặng quà cho Trung tâm Nhân đạo Quê Hương.

-  Thăm và tặng quà cho Bà con bị cảnh thiên tai bão lũ tại Miền Trung.

- Thăm và chăm sóc bệnh nhân tại Trại Phong Bến Sắn.(Dẫn đến link hình ảnh hoặc đính kèm hình ảnh tiêu biểu cho các hoạt động trên.)Trong tương lai xa hơn, Trung Nam hướng tới các hoạt động xã hội mang tính cộng đồng rộng hơn ở các hoạt động Tiết kiệm Năng lượng & Tuyên truyền Bảo vệ Môi Trường, Giáo dục- Chăm sóc Trẻ em 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 31 Tháng 8 2011 14:43 )  
You are here: